Blotlaget Agnefit

Blotlaget Agnefit

Om tankeboken

Det här är blotlagets tankebok. Vi informerar här om våra samlingar och blot men här finns framför allt utrymme för ord och tänkor kring hednisk tro och sed. Blotlaget finns också dokumenterat i bilder. För att komma i kontakt med oss, e-posta admin[snabel-a]folktro.org.

Sedlig fundamentalism

DiskussionPosted by Peter 09 Mar, 2010 10:14:57

Att begränsa var och ens andliga utveckling leder i sin förlängning till en sedlig fundamentalism. Vi bör om vi kan och har förmågan istället främja var och ens andliga utveckling så långt det är möjligt.

Testa själv, upplev själv, dra egna slutsatser precis som den upproriska tonåringen gör och måste göra för sin egen utveckling. Vi har en skyldighet att ifrågasätta alla sanningar. Jag vill inte se ett sedligt prästerskap som står för de enda sanningarna och o andra sidan andligt kuvade och andefattiga hedningar som blint tror på och accepterar någon annans sanning.

Att behålla kunskap i en elit eller med elitens makt proklamera vad som är sanningen (rätt eller fel) leder till diktatur. Jag ser ingen större fara att diktatur av stor skala ska inträffa i det hedniska Sverige då vi är en tämligen liten skara, men vad jag önskar är att den lilla skaran som finns är självständig och testar alla sanningar. Det är här jag är kluven huruvida jag vill tillhöra ett samfund eller ej.

Skulle var och en ta på sig ansvaret att själv utforska, ”göra uppror” och därmed sätta sin egen sanning så bygger vi en vargstam, frisk och stark, i stället för att vara en inavlad utrotningshotad och snart utdödd art.

Så mina vänner i tro och sed. Ställ fram trumma och fjäder!

//Vaner

  • Comments(3)//agnefit.folktro.org/#post43

Köttets olust

DiskussionPosted by Karl 25 Nov, 2009 10:32:06

Så var det dags igen. Djurrättsalliansen har "avslöjat" vanvård vid svenska svingårdar, inte minst hos en för mig ganska närliggande svinproducent. Knappast mycket till avslöjande kan man tycka men uppenbarligen är en stor del av landets befolkning fortfarande omedveten (eller blundande) för att storskalig lönsam industriell produktion av kött inte går ihop med ett naturligt förhållningssätt till djur. Så oavsett hur representativt Djurrättalliansens ideologiskt sållade material är för svenska svingårdar, har de gjort ett bra jobb. Av det man kan se på bilderna som släppts via media kan jag bara konstatera att det är en milsvid skillnad mellan denna svinproduktion och den gård jag växte upp på, där vi hade som mest ett trettiotal suggor. Idag går det inte att överleva på en sådan liten produktion.

Utöver att man rättmätigt blir förbannad och ledsen över hur fjärmade såväl producenter som konsumenter verkar vara från ett leverne i samklang med livets grundläggande betingelser, är det tråkiga i kråksången att det här ger ytterligare vind i seglen till den ideologiskt hårt hållna veganrörelsen. I mina ögon är den utilitaristiska veganrörelsen, om jag vågar generalisera, lika fjärmad från ett naturligt leverne som de mer omedvetna köttkonsumenterna.

Om man lever med en tro på att allt är besjälat av rådare, att allt liv är heligt oavsett livsform, måste konsekvensen bli att vörda, vårda, bruka och äta med respekt. Det innebär att merparten av oss på något sätt måste ändra våra levnadsvanor. Vad gäller maten på faten handlar dessa förändringar inte om att bli vegan. Det är också tveksamt moraliskt sett för ett klimat på våra breddgrader. Däremot måste vi ta konsekvenserna av vad vi stoppar i oss. I praktiken betyder det:

# Ät en mindre andel kött, men uteslut det inte.

# Ät efter årstiderna (d v s en mindre andel produkter som fraktats långt).

# Ta till vara allt kött - sluta frossa i billiga filéer - filékött ska vara dyrt. Det kött du äter ska du vet varifrån det kommer, hur det är producerat och helst bör det vara lokalt producerat.

# Odlar du inte eget och har egen uppfödning - försök om möjligt köpa kött direkt av producenten. Har du inte möjlighet till det (vilket gäller en majoritet av befolkningen) så köp kött vars produktion är granskad utifrån principer om naturlig uppfödning. Idag är KRAV den märkning som ger tryggast vägledning i köttindustrin.

  • Comments(0)//agnefit.folktro.org/#post34

Ord som inspirerar

DiskussionPosted by Karl 02 Jul, 2009 13:09:44
Tar kaffepaus under stora äppelträdet som sedan länge slutat ge ätbar frukt men som bjuder skön skugga. För andra gången läser jag Keeron Ögrens På jordfast grund - tankar ur hednisk folktro (Logia, 2005) och denna gång ger boken mig mer. Jag tror att det arkaiska och bitvis lite högtravande språkbruket la en ridå mellan mig och innehållet. Framför allt ska boken inte försöka läsas som traditionellt diktad vers.

I vilket fall finns det en hel del tänkvärt om man river ridån. Det finns inte mycket skrivet om hednisk sed och folktro och än mer sällan finner man något som går att identifiera sig med. Men en hel del av det som På jordfast grund fångar, sätter ord på de tankegångar som skapade vårt blotlag en gång i tiden. Boken förtydligar väl skillnaden i grundinställning och perspektiv mellan den nyandliga, religionsbildande asatron och den - om man nu måste etikettera - hedniska folktron. Och för en gång skull görs det i huvudsak inte genom polemiserande, utan genom en sann ambition att skildra tankar kring levande folktro ur ett inifrånperspektiv. Det är svårt att klart utläsa eller instämma i alla "räfter" men boken är i sin helhet klart inspirerande och värd att återkomma till vid fler tillfällen.

  • Comments(4)//agnefit.folktro.org/#post22

Stiftelsen Biblicum tycker till?

DiskussionPosted by Peter 15 Jun, 2009 11:10:20

Hej.

Tänkte att jag skull tipsa om lite intressant läsning där Lars Gahrm skriver i tidskriften Biblicum.

Lars Gahrm vill påvisa att inom den hedniska religionen upptäcker man djävulen. Särskilt i fallet vad det gäller nordisk hedendom.

Han avfärdar Viktor Rydberg med samma lätthet som han på största allvar hänvisar till källor som Adam av Bremen..

Länken till denna roande artikel hittar ni här!

Mycket nöje.

/Vaner

  • Comments(5)//agnefit.folktro.org/#post16

Folktro vs new age

DiskussionPosted by Kent 09 Jun, 2009 14:18:45

Hej!

Köpte en bok av Ebbe Schön på Myrorna.

Har inte läst hela än men ett par sidor och tänkte citera en sida som jag tyckte var så bra och tänkvärd, den är från boken ”Älvor, troll och talande träd” med underrubriken ”Folktro om svensk natur”, utgiven år 2000.

” I dag har nya magiska tankesätt, ofta sammanfattade i termen new age, fått grepp över mångas sinnen. Den ”moderna” människan tror i hög grad på healing och återfödslar, på meddelanden från döda under seanser, på spådomar med hjälp av horoskop och tarotkort och på mycket annat som är osäkert och obevisbart. En del hoppas optimistiskt på en ny guldålder i Vattumannens tecken. Specialintresserade anser sig med hjälp slagrutor kunna avslöja jordstrålning som påverkar vår hälsa.

Många hävdar – enligt mönster som massmedia har gett oss – att okända varelser på andra planeter har kommit längre än vi vad gäller den tekniska utvecklingen inom rymdområdet. De påstås besöka oss, och det uppfattas som mer sannolikt att vi möter utomjordingar i skogen än den gamla tidens troll och vättar.

New age hjälper säkert många sökare men saknar något mycket väsentligt jämfört med den gamla folktron. De nya berättelserna är rätt platta och okonstnärliga. Sägnerna däremot, som i många fall har haft århundraden på sig att utformas till fin epik och poesi, ger helt andra upplevelser. Folktrons gestalter har djup och karaktär. Den gamla berättartraditionen innehöll konstnärliga värden som de snabbimporterade newageartade trosföreställningarna knappast kan ersätta.

Glädjande nog finns det idag också ett pånyttfött, stort intresse för den traditionella folktron. När jag är ute och håller föredrag i landet märker jag att man såväl i stad som på landsbygd inser vilket värdefullt kulturarv som vi äger i folktron och det muntliga berättandet, och man återger gärna sådant som man har hört äldre människor i bygden förtälja.

I skolorna har lärarna upptäckt hur den gamla föreställningsvärlden kan tillföra nya dimensioner åt upplevelserna i landskapet: ”Här, i just den här högen, var det som vättarna höll till.” Eller: ”Den här hålan i berget är en jättegryta, och i den trodde folk förr att jättarna kokade sin mat.” Bland skolelever är intresset för den gamla folktron påtagligt. Inte minst gäller det invandrarbarn.”

Ska bli kul att läsa resten av boken senare.

Själv tycker jag Ebbe har rätt, vad tycker ni?

Brattskeggr

  • Comments(3)//agnefit.folktro.org/#post12

Tankar om Sejd, Schamanism och Runmagi.

DiskussionPosted by Kent 03 Jun, 2009 18:57:01

Inom denna tro som kallas Seden, Forn Sed, Asatro och Folktro bland annat, finns en hel del olika sätt att se och utöva den.

Det finns något som kallas sejd och även schamanism, sejd är något som funnits i forna tider och var inget för var man, oftast var det kvinnor som utövade den, ett fåtal kallades Völvor, de var mycket respekterade men säkert också fruktade. Att bli en Völva var ingen lätt uppgift, först måste du vara lämplig, känna en Völva eller vara en släkting, kanske dotter, och vara mycket intresserad, det tog nog mycket lång tid innan de kunde få respekt av folket innan de sågs som en Völva.

Idag vet vi inte hur Völvan utförde sina uppgifter förutom få skriftstycken som finns och ofta var nedtecknade efter att kristendomen fått genomslag och de blev tvungna att sluta med mycket som de gjort innan, de efterlevande av denna tradition kallas ofta ”kloka gummor” och även ”kloka gubbar” men kvinnor överväger.

All denna kunskap som Völvor innehade tog nog många generationer att tillskansa sig. Efterhand som kristendomen tog över som den dominerande tron och förbjöd allt annat så försvann det mesta av dessa kunskaper med.

Sejd var också en lärd utövning av äldre kvinnor till de yngre kvinnorna. Sejden här som jag pratar om utfördes av vanliga kvinnor.

Hur de utövade sejden vet vi inte idag, det finns aningar.

Schamanism utövas idag och de som gör det säger sig tillhöra samma tro som mig, jag anser att schamanism inte har ett dugg med oss att göra, ofta ett mischmasch av olika tekniker från bl.a. indiansk och samisk tradition.

Idag vet jag inte om Sejd utövas då vi vet så lite om hur de gjorde det och görs det så blir det säkert en blandning med Schamanism, en riktig soppa alltså.

Visst fanns det män som utövade Sejd eller trolleri, de var ofta fruktade och inte väl ansedda, ett exempel på det finns i en norsk saga.

Den som läst Eddan vet också att Loke hånar Oden för att han trummat på Samsö som en kvinna. Så det var nog inte många män som sejdade.

Däremot sjöngs galdrar också av män, speciellt bärsärkar innan de gick i strid men det är relaterat till striden, att både skrämma sina motståndare, stärka sig själva och självklart be makterna om hjälp.

Runmagi, eller spå i runor fanns det män som gjorde, (Finns ett exempel där danskarna inte intog Birka efter kast med runmärkta ben även fast de hade en stor flotta som kunde övermannat Birkas försvar.), de var inte många men i dag finns det en bakom varenda knut känns det som, de kan lika gärna spå i Tarotkort eller kaffesump vad mig anbelangar, anser inte att det har med min tro att göra. En del tar betalt för detta också.

Vad är det då vi sysslar med i Agnefit då?

Den här inlagan var mer vad vi absolut inte sysslar med, vi i Agnefit kommer att fylla denna blogg med vad vi sysslar med, delge er läsare med våra tankar.

Brattskeggr

  • Comments(2)//agnefit.folktro.org/#post6