Blotlaget Agnefit

Blotlaget Agnefit

Om tankeboken

Det här är blotlagets tankebok. Vi informerar här om våra samlingar och blot men här finns framför allt utrymme för ord och tänkor kring hednisk tro och sed. Blotlaget finns också dokumenterat i bilder. För att komma i kontakt med oss, e-posta admin[snabel-a]folktro.org.

Köttets olust

DiskussionPosted by Karl 25 Nov, 2009 10:32:06

Så var det dags igen. Djurrättsalliansen har "avslöjat" vanvård vid svenska svingårdar, inte minst hos en för mig ganska närliggande svinproducent. Knappast mycket till avslöjande kan man tycka men uppenbarligen är en stor del av landets befolkning fortfarande omedveten (eller blundande) för att storskalig lönsam industriell produktion av kött inte går ihop med ett naturligt förhållningssätt till djur. Så oavsett hur representativt Djurrättalliansens ideologiskt sållade material är för svenska svingårdar, har de gjort ett bra jobb. Av det man kan se på bilderna som släppts via media kan jag bara konstatera att det är en milsvid skillnad mellan denna svinproduktion och den gård jag växte upp på, där vi hade som mest ett trettiotal suggor. Idag går det inte att överleva på en sådan liten produktion.

Utöver att man rättmätigt blir förbannad och ledsen över hur fjärmade såväl producenter som konsumenter verkar vara från ett leverne i samklang med livets grundläggande betingelser, är det tråkiga i kråksången att det här ger ytterligare vind i seglen till den ideologiskt hårt hållna veganrörelsen. I mina ögon är den utilitaristiska veganrörelsen, om jag vågar generalisera, lika fjärmad från ett naturligt leverne som de mer omedvetna köttkonsumenterna.

Om man lever med en tro på att allt är besjälat av rådare, att allt liv är heligt oavsett livsform, måste konsekvensen bli att vörda, vårda, bruka och äta med respekt. Det innebär att merparten av oss på något sätt måste ändra våra levnadsvanor. Vad gäller maten på faten handlar dessa förändringar inte om att bli vegan. Det är också tveksamt moraliskt sett för ett klimat på våra breddgrader. Däremot måste vi ta konsekvenserna av vad vi stoppar i oss. I praktiken betyder det:

# Ät en mindre andel kött, men uteslut det inte.

# Ät efter årstiderna (d v s en mindre andel produkter som fraktats långt).

# Ta till vara allt kött - sluta frossa i billiga filéer - filékött ska vara dyrt. Det kött du äter ska du vet varifrån det kommer, hur det är producerat och helst bör det vara lokalt producerat.

# Odlar du inte eget och har egen uppfödning - försök om möjligt köpa kött direkt av producenten. Har du inte möjlighet till det (vilket gäller en majoritet av befolkningen) så köp kött vars produktion är granskad utifrån principer om naturlig uppfödning. Idag är KRAV den märkning som ger tryggast vägledning i köttindustrin.

  • Comments(0)//agnefit.folktro.org/#post34