Blotlaget Agnefit

Blotlaget Agnefit

Om tankeboken

Det här är blotlagets tankebok. Vi informerar här om våra samlingar och blot men här finns framför allt utrymme för ord och tänkor kring hednisk tro och sed. Blotlaget finns också dokumenterat i bilder. För att komma i kontakt med oss, e-posta admin[snabel-a]folktro.org.

Att runda hörnet

LivsåskådningPosted by Karl 09 Dec, 2009 08:47:56

Ödet brukar stå och vänta bakom hörnet i form av en rånare, ett fnask eller en lottförsäljare, dess tre vanligaste inkarnationer. Men ett är säkert - det gör inga hembesök. Man måste själv söka upp det.

Ovanstående är hämtat ur romanen Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafón, en spretig och långdragen men bitvis ganska underhållande bok av en författare som torde vara Spaniens svar på Umberto Eco. Just det här citatet tycker jag dock var ganska kul och träffande.

Många talar om ödet i generella ordalag och kan då mena allt ifrån en allsmäktig gud till slumpen (ibland inspirerade av någon populärvetenskaplig skildring av kvantmekanik eller liknande). Men när man börjar skärskåda denna ödestro får de flesta kalla fötter. De ser sin fria vilja - som lätt krampaktigt upphöjs från ett mänskligt ideal till en naturlag - begränsas och kringgärdas.

Men en verklig ödestro har inte med slumpen att göra samtidigt som den inte heller är ett hinder för att leva sitt liv fullt ut. Tvärtom. Det är passiviteten som är hindret - att inte vilja eller våga gå utanför dörren och möta det som väntar bakom hörnet. Få av oss orkar/klarar/vågar rörs oss obehindrad längs vår varp. Den passivitet som följer på rädslan är farligt bekväm. Och här har vi måhända ytterligare en vägledare för vår uppgift under det ögonblick våra korta liv gnistrar till. Att fylla vårt öde med innehåll och mening. I den mån vi klarar och kan.

  • Comments(0)//agnefit.folktro.org/#post37