Blotlaget Agnefit

Blotlaget Agnefit

Om tankeboken

Det här är blotlagets tankebok. Vi informerar här om våra samlingar och blot men här finns framför allt utrymme för ord och tänkor kring hednisk tro och sed. Blotlaget finns också dokumenterat i bilder. För att komma i kontakt med oss, e-posta admin[snabel-a]folktro.org.

Sedlig fundamentalism

DiskussionPosted by Peter 09 Mar, 2010 10:14:57

Att begränsa var och ens andliga utveckling leder i sin förlängning till en sedlig fundamentalism. Vi bör om vi kan och har förmågan istället främja var och ens andliga utveckling så långt det är möjligt.

Testa själv, upplev själv, dra egna slutsatser precis som den upproriska tonåringen gör och måste göra för sin egen utveckling. Vi har en skyldighet att ifrågasätta alla sanningar. Jag vill inte se ett sedligt prästerskap som står för de enda sanningarna och o andra sidan andligt kuvade och andefattiga hedningar som blint tror på och accepterar någon annans sanning.

Att behålla kunskap i en elit eller med elitens makt proklamera vad som är sanningen (rätt eller fel) leder till diktatur. Jag ser ingen större fara att diktatur av stor skala ska inträffa i det hedniska Sverige då vi är en tämligen liten skara, men vad jag önskar är att den lilla skaran som finns är självständig och testar alla sanningar. Det är här jag är kluven huruvida jag vill tillhöra ett samfund eller ej.

Skulle var och en ta på sig ansvaret att själv utforska, ”göra uppror” och därmed sätta sin egen sanning så bygger vi en vargstam, frisk och stark, i stället för att vara en inavlad utrotningshotad och snart utdödd art.

Så mina vänner i tro och sed. Ställ fram trumma och fjäder!

//Vaner

  • Comments(3)//agnefit.folktro.org/#post43